Sondaj ve Arazi Deneyleri

Natural Gamma Spectroscopy


Formasyonun doğal radyoaktivitesini ölçer. 1024 kanallı bu sonda geniş spectrumu sayesinde farklı radyoaktif elementlerin (potasyum, toryum, uranyum) tespitini sağlamada gelişmiş bir sondadır.

Kuyu içi Doğal Gama ölçümlerinde Robertson Geologging firmasına ait sistem kullanılmaktadır.

  • Kil tiplerinin ayırt edilmesinde, kil hacminin bulunmasında; böylece kayacın kaynak kaya, çökelim ortamı, diyajenez ve petrofizik karakterleri (yüzey alanı, gözenek yapısı vb.) gibi bir takım özelliklerinin belirlenmesinde
  • Diğer radyoaktif mineralleri belirleyerek özellikle kompleks litolojilerde gerçek litolojinin bulunması
  • Stilolit, çatlak ve uyumsuzlukların belirlenmesinde
  • Uranyum (uranyum madenlerinde), potasyum (evaporitlerde) ve organik hidrokarbon potansiyelinin belirlenmesinde
  • Fasiyes ve çökelim ortamının bulunmasında
  • Radyoaktif minarellerin bulunmasında ve yorumlanmasında
  • Daha önce üretim yapan bir alanda açılan kuyularda yer altı suyunun hareketini göstermede uranyum değerleri iyi bir veridir, ayrıca geçirgen zonlarda uranyum değeri geçirgenliği daha az olan yerlere göre daha yüksektir.


+