Deep Soil Mixing Design under Seismic Conditions, A Case Study (2019)
O. Akcakal, B. Kocak, N. Velioglu & H.F. Kulac, H.T. Durgunoglu
Haliç Kıyısındaki Bir Yapının Yapı Zemin Etkileşimi Analizleri (2019)
Dolu C., Ekli O, Aytülün E., Soyöz S., Durgunoğlu H.T.
Decision Process for Selection of Retaining Structure for an Excavation in Soft Clay (2012)
Durgunoglu, H.T., Kulac H.F., Ikiz, S., Gunay, A., Akcakal, O.
Importance of Seismic Loading on Reinforced Earth Walls (2009)
Sahin, A., Ekli, O., Durgunoğlu, H.T., Ozbatır, M.,
Kayaya Soketli Fore bir Kazığın Taşıma Gücü (2009)
Kirkit, M., Akgüner, C., Karadayılar, T.
A Case Study on Slope Failure in a Sanitary Landfill (2008)
Durgunoğlu, H.T., Karadayılar, T., Olgun, C.G.
Numerical Analysis of Reinforced Earth Abutments - A Case Study (2008)
Ekli, O., Durgunoğlu, H.T., Ozbatır, M., Yılmaz, G.
Site Investigations at Near East University - Cyprus (2006)
Atalar, C., Durgunoğlu, H.T., Das, B.M., Hacıalioglu, E., Akol, A., and Tozan, H.
Liquefaction Susceptibility of Fine Grained Soils (2004)
Bray, J. D., Sancio, R. B., Riemer, M. and Durgunoğlu, H. Turan
Subsurface Characterization at Ground Failure Sites in Adapazari Turkey (2004)
Bray, J. D., Sancio, R. B., Durgunoğlu, H. T., Önalp, A., Youd, T.L., Steward, J.P., Seed, R.B., Çetin, K.Ö., Bol, E., Baturay, M.B., Christensen, C., and Karadayilar, T.
An Assesment of the Liquefaction Susceptibility of Adapazarı Silt (2003)
Sancio, R.B., Bray, J.D., Riemer, M.F., Durgunoğlu, H.T.
Esnek İstinat Yapılarının Depremde Davranışı (2003)
Durgunoğlu, H.T., Tarı, T., Çatana, C.
Correlation Between Ground Failure And Soil Conditions in Adapazarı,Turkey (2002)
Sancio, R. B., Bray, J. D, Stewart, J. P., Youd, T. L., Durgunoğlu, H. T., Önalp, A., Seed, R. B., Christensen C., Baturay, M. B., Karadayılar, T.
Liquefaction Induced Ground Deformations at Hotel Sapanca During Kocaeli (İzmit), Turkey Earthquake (2002)
Çetin, K.Ö., Youd, T.L., Seed R.B., Bray, J.D., Sancio, R.B., Lettis, W., Yılmaz, M.T., Durgunoğlu, H.T.
Improved Ground Performance During the 1999 Turkey Earthquakes, (2001)
Olgun, C. G., Martin, J. R., Mitchell, J. K., Emrem, C., and Durgunoğlu, H. T.
Case History for Ground Improvement Against Liquefaction CarrefourSa Shopping Center-İzmit,Turkey (2001)
Durgunoğlu, H.T., Emrem, C., Karadayılar, T., Mitchell, J. K., Martin, J.R., Olgun, C. G.
Ground Failure in Adapazarı,Turkey (2001)
Bray, C. D, Sancio, R. B., Durgunoğlu, H. T., Önalp, A., Seed, R. B., Stewart, J. P., Youd, T. L., Baturay, M. B. Çetin, K. O., Christensen, C., Karadayılar, T., Emrem, C.
Performance of Improved Ground During the 1999 Turkey Earthquakes (2001)
Martin, J. R., Mitchell, J.K., Olgun, C.G., Durgunoğlu, H.T., Emrem, C.
Sismik Statik Penetrasyon Deneyi (SCPT) ile Geoteknik-Geodinamik Zemin Profili (2000)
Durgunoğlu, H.T., Karadayılar, T., Bray, D. J., Sancio, R. B., Hacialioğlu, E.
An Integrated CPT Approach for a Major Housing Development (1998)
Durgunoğlu, H.T., Olgun, C.G., Kulaç, H.F., İkiz, S.
Antalya-Manavgat-Alanya Bölünmüş Yolu Manavgat Köprüsü Yaklaşım Dolguları Zemin Oturmaları (1998)
Durgunoğlu, H.T., Etkesen, Z., Aksoy, S., Akçelik, N., Akyüzoğlu, M., Öge, C.E.
Remediation of an Existing Solid Waste Disposal Site (1997)
Durgunoğlu, H.T., Kulaç, H.F., İkiz, S., Olgun, C.G., Öge, C., Koçak, D., Tezel, G., Özkul, Z. H.
İzmir-Çiğli Düzensiz Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu (1996)
Durgunoğlu, H.T., Kulaç, İkiz, S., Olgun, C.G., Öge, C. E., Koçak, D., Tezel, G.
Temel Mühendisliği Tasarımında CPT Kullanımı (1996)
Durgunoğlu, H.T., Öge, C., Olgun, C.G., Tezel, G.
Aletsel Gözlemin Heyelan Stabilitesi Onarımında Yönlendirici Bir Uygulaması (1995)
Durgunoğlu, H.T., Kulaç, H. F., Karadayılar, T., İkiz, S., Öge, C. E., Olgun, C.G.
A Case Study on Determination of Pile Capacity Using CPT (1995)
Durgunoğlu, H.T., Kulaç, H. F., Karadayılar, T., İkiz, S., Öge, C. E., Olgun, C.G.
A Case Study on Determination of Soil Improvement Using CPT (1995)
Durgunoğlu, H.T., Nur, O., Akbal, Ö., Kulaç, H. F., İkiz, S., Olgun, C.G.
Temel Mühendisliğinde Aletsel Ölçüm ve Gözlemleme (1995)
Durgunoğlu, H.T., Olgun, C.G., Kulaç, H. F., Karadayılar, T., İkiz, S., Öge, C.
Two Case Studies on Determination of Hydrocompression Settlements in Russia (1995)
Durgunoğlu, H.T., Kulaç, İkiz, S., Öge, C. E., Olgun, C.G.
Two Case Studies Related to the Landslide Remedial Designs (1995)
Durgunoğlu, H.T., Kulaç, F., Öge, C., İkiz, S., Karadayılar, T.
Heyelanların Onarım Projeleri Üzerine Vaka Analizleri. (1994)
Durgunoğlu, H.T., Kulaç, H.F., Karadayılar T., İkiz, S., Öge, C.
Oturma Kolonu ile Aletsel Gözlem Yapılması Üzerine Bir Vaka Analizi (1994)
Durgunoğlu, H.T., İkiz, S., Karadayılar T., Kulaç, H.F.
Ankara, İstanbul ve İzmir Bölgeleri Deprem Riski Analizi (1993)
Çetinkaya, N., Durgunoğlu, H.T., Kulaç, H. F., Karadayılar, T.
Kil Zeminlerin Davranışlarının CPT ile Modellenmesi Üzerine Bir Vaka Analizi (1993)
Durgunoğlu, H.T., Kulaç, H.F., Karadayılar, T., İkiz, S., Öge, C.
A Case Study for Sanitary Landfill (1992)
Durgunoğlu, H.T., Tezcan, Y., Avcı, C.B., Karadayılar, T., Kulaç, H. F.
Aletsel Gözlem Hakkında Bir Vaka Analizi: TAG Otoyolu (1992)
Durgunoğlu, H.T., Karadayılar, T., Kulaç, H.F., İkiz, S.
TAG Otoyolunda Yüksek Plastisiteli Killerde Projelendirme Kriterleri (1991)
Durgunoğlu, H.T., Balkır, T., Firat, Ç., Karadayılar, T., Aksoy, S., Kulaç, H.F., Etkesen, Z.
Yumuşak Taban Zemininde Otoyol Güzergahı Optimizasyonu TAG Otoyolu-Evri Bataklığı (1991)
Durgunoğlu, H.T., Balkır, T., Fırat, Ç., Karadayılar, T., Aksoy, S., Kulaç, H.F.
Stabilitede Zemin Davranışından Geri Hesap Yöntemi : Buğralar Etüdü (1990)
Durgunoğlu, H.T., Kulaç, H.F., Karadayılar, T., Baştürk, G.
Yüksek Plastisiteli Taban Zemini Killerin Projelendirme Kriterleri (1990)
Durgunoğlu, H.T., Kulaç, H.F., Karadayılar, T., Baştürk, G.
Yumuşak Kayalarda Şev Stabilitesi (1990)
Durgunoğlu, H.T, .Kulaç, H.F., Karadayılar, T., Baştürk, G., Hoş, T.