faalİyet alanlarImIz

Zemin Etüd ve Tasarım A.Ş., 30 yılı aşkın süredir ZETAŞ Zemin Teknolojisi A.Ş tecrübesini bünyesine katarak yeni bir grup şirketi olarak 2006 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'de ve yurtdışında, Zemin Etüd ve Tasarım A.Ş. aktif olarak geoteknik mühendisliği projelendirme hizmetleri, kalite kontrol, zemin etüdü, zemin modellemesi, geoteknik analizler ve projelerde rol almaktadır. Ayrıca, bir çok önemli yapı için yapıların inşa sürecinde ve yapının servis ömrü boyunca yapısal performansının aletsel gözlem ekipmanları ile takibinin yapılması (yapısal sağlık) ve sonuçlarının değerlendirilmesi hizmeti sunmaktadır.

Sondaj ve arazİ deneylerİ

Sondaj ve Karotlu Sondaj (Karada ve Denizde), Mühendislik Jeolojisi, Araştırma Çukuru, Su ve Gaz Numunesi Alımı

DeVAMI

Zemİn ve Kaya Mekanİğİ Laboratuvarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ve her sene güncellenmekte olan izin belgeli Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı

DeVAMI

Temel Mühendİslİğİ Değerlendİrme ve Tasarım

Deprem Mühendisliği, Geoteknik Modelleme, Yüzeysel Temeller, Zemin Islahı, Derin Temeller

DeVAMI

Su Kaynakları ve Çevre Geoteknİk Mühendİslİğİ

Jeofizik Etüdler, Hidrojeolojik Etüdler, Yeraltısuyu Potansiyeli, Su Kuyusu Tesisi

DeVAMI

Aletsel Gözlem ve Değerlendİrme

Tünellerde, köprülerde, barajlarda, heyelan alanlarında, derin kazılarda ve çeşitli yapılarda aletsel gözlem - inklinometreler

DeVAMI

Kalİte Kontrol ve Denetleme

Temel Altı İmalatlara ve Derin Kazı İşlerine yönelik olarak

DeVAMI

Faaliyet alanlarımız ile ilgili daha detaylı bilgileri kurumsal broşürümüz de inceleyebilirsiniz.

kurumsal broŞür

Zemin Etüd ve Tasarım olarak Aletsel Gözlem Ekipmanları ( Piyezometreler, İnklinometreler, Tiltmetreler & Pendulumlar, Demiryolu Deformasyon Sistemi, Hidrolojik Enstrümanlar, Oturma Ölçerler, Basınç Hücreleri, Yük Hücreleri, Ekstansometreler, Çatlak Ölçerler & Eklem Ölçerler, Gerilme Ölçerler & Termometreler, Veri Alıcılar & Veri Kaydediciler, Kablo, Aksesuar ve Yazılımlar) satış, kurulum ve servis hizmetleri de vermekteyiz.

hAKKIMIZDA KISA
BİLGİLER

35

yIllIk tecrübe

4000+

proje

25+

mühendİs kadrosu

40+

SAHA PERSONELİ

+

+

+

+

+

+