OYO Elastmeter 2 with Elast Logger2 DILATOMETER

200 bar kapasiteli Dilatometre deneyi (OYO) kaya kütlesinin elastik modüllerinin (E,D), akma dayanımının (Py ), kırılma dayanımının (Pmax), zemin sabitinin (k) ve deformasyon parametrelerinin belirlendiği bir arazi (in-situ) deneyidir. Deney basit anlamda genişleyebilir silindirik bir probun önceden delinmiş bir kuyuya indirilerek şişirilmesi ve bu esnada prob içerisindeki basınç ve prob çapındaki değişikliklerinin ölçülmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

OYO Dilatometre testleri seçilen sondaj kuyularında, kaya koşullarında gerçekleştirilir. Test yapılacak sondajlar, prob boyutuna (76mm) uygun bir çapta delinir. Saha çalışmaları boyunca, uygun ve düzenli aralıklarla kaliperler ve kauçuk membranlar kalibre edililir. Membran yırtılması potensiyelini en aza indirmek için, limit basınç değeri aşılmadan önce testler sonlandırılır. Sabit oranda bir basınç artışı ile stres kontrollü testler yapılır.Yükleme aşamasında, iki adet yükleme boşaltma döngüsü gerçekleştirilir. Yükleme evresinde, artışlar 0,5 MPa'dan büyük olmayacak ve en az on beş kere basınç yükselişi olacak şekilde ayarlanır. Yükleme - boşaltma döngüleri hariç, genel olarak her basınç artışı otuz saniye boyunca sabit tutulur ve transducerlardan gelen sonuçlar on saniye aralıklarla kaydedilir. Gecikme sürecinde, kuyu içindeki deformasyonların değişimi sıfır olana kadar, basınç sabit tutulur ve ardından boşaltma evresi başlatılır. Oyo Dilatometre deneyi EN1997-2, Bölüm 4.4 standardına göre uygulanır, değerlendirilir ve raporlanır.