Casagrande ve Standpipe Pİyezometreler

Daha fazla bilgiyi linkte bulabilirsiniz.

Yeraltı Suyu Ölçer, Mİra

Daha fazla bilgiyi linkte bulabilirsiniz.

Elektrİk Dİrençlİ Pİyezometreler ve Basınç Transdüserlerİ

Elektrik dirençli piyezometreler, Standpipe piyezometrelerde, Casagrande piyezometrelerde veya kuyularda zemin boşluk suyu basıncını ve su seviyesini ölçmek için kullanılmaktadır.

Aynı zamanda agresif zeminlerde uygulama için hem paslanmaz çelik hem de titanyum gövdeler ile de mevcutturlar. Farklı filtre gözeneklilikleri, herhangi tanecik boyutuna sahip zeminlerde gerçekleştirilecek spesifik uygulamalara uyum sağlamalarına imkan tanımaktadır.

Uzun mesafelerde iletilmeye uygun olan çıktı sinyalleri kolaylıkla okunabilmekte ve otomatikleştirilebilmektedir.

Uygulamalara zemin suyu seviyelerinin otomatik ölçümü, barajlardaki ve doğal veya kazılmış yamaçlardaki geçirgenliğin ve hidrolik eğimlerin ölçülmesi dahildir.

Tİtreşen Tellİ Pİyezometreler ve Basınç Transdüserlerİ

Titreşim telli (TT) piyezometreler zeminin boşluk suyu basıncını ölçmek için tasarlanan mutlak basınç transdüserleridir. Uygulamalara, silt ve kil zeminlerde aşırı basıncın kontrol edilmesi, barajlarda geçirgenliğin ve hidrolik eğimlerin ölçülmesi ve heyelan güvenli oranları için su basıncı değerlendirmeleri dahildir.

Uzun mesafelerde iletilmeye uygun çıktı sinyalleri kolaylıkla okunur ve otomatikleştirilir.

Çok noktalı piyezometreler, tek bir elektrik kablosu ile aynı sondaj kuyusunun birkaç noktasında boşluk suyu basıncının ölçülmesine imkan tanımaktadır.