Entegre Yönetİm Sİstemlerİ Polİtİkasi

ZEMİN ETÜD VE TASARIM A.Ş., inşaat sektörünün geoteknik mühendisliği etüt proje ve tasarım konularında geniş bir yelpazede, müşteri odaklı kaliteli hizmet vermekte, yurtiçinde uzman ve öncü olduğu faaliyet alanında kendini sürekli geliştirerek, uluslararası arenada da özellikle talep edilen bir konuma gelmeyi hedeflemektedir.
Bu çabamız kalitemizde olduğu kadar, yaşanılan ve çalışılan alanların, çevresel anlamda ve iş sağlığı ve güvenliği anlamında sistemlerin sürekli iyileştirilmesi ve katma değerde bulunulması gerekliliğini de öncelikli görev saymaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda;
- Hizmet kapsamı çerçevesinde yaptığı işlerde doğal çevreyi korumayı, gözetmeyi ve atıklarını kontrol altında tutmayı,
örnek çalışmalarıyla sektörde adından bahsettirmeyi,
- Mevcut doğal kaynakların korunması ve geri kullanımı için gerekli çalışmaları yürütmeyi,
- Çevre Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili şirketi ilgilendiren güncel yasal yükümlülükleri eksiksiz ve sürekli olarak
yerine getirmeyi,
- Kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek üzere gerekenleri yapmayı,
- Çalışanlarının çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmelerinin sağlanması için sürekli eğitimler
gerçekleştirerek bilinç, farkındalık oluşturmayı ve çalışanların yasalar ve standartlar kapsamında tanımlanmış olan tüm
konulara katılımını sağlamayı, gerektiğinde danışma faaliyetleri yapmayı,
- Müşteri memnuniyeti sağlamayı ve hatasız hizmet vermeyi hedefler.
- Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarında müşterilerin ve ilgili yetkili makamların işbirliği ile süreçleri doğru yönetmeyi,
- Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
- Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
- Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamayı,
- Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmayı,
- Entegre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatlarının kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında
etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyon almayı;
taahhüt eder, bu prensiplerden yoksun bir geleceğin olamayacağına inanır.

Firmamız entegre yönetim sistemlerinin kurulması ve uygulanması aşamalarında ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ve ISO 27001:2017 standartlarının gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
Zemin Etüd ofis, laboratuvarında ve Zemin Etüd şantiyelerinde uygulanmaktadır.
Belge Kapsamı: Zemin Etüd, Tasarım, Zemin Mekaniği Laboratuvarı, Aletsel Gözlem, Proje Kontrol, Yerinde Kalite Kontrol ve Müşavirlik Hizmetleri.

LABORATUVAR KALİTE Polİtİkasi


ZEMİN ETÜD ve TASARIM A.Ş. ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI Kalite Yönetim Sistemini TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratavarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına göre kurmuş ve uygulamaktadır.

ZEMİN ETÜD ve TASARIM A.Ş. ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI yapılan tüm hizmetlerde TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı esas alınarak ulusal ve uluslararası ölçüm metodlarını kullanmayı ve yasal şartlara uymayı, bu esasları ilke kabul ederek sürekli gelişmeyi ana hedef kabul etmiştir.

TS EN ISO/IEC 17025 Uluslararası Standardı’nın gereklerini karşılayan bir laboratuvar ortamı sağlayarak, iyi meslekî ve teknik uygulama esasları çerçevesinde izlenebilirliği sağlanmış cihazlar kullanarak ulusal veya
uluslararası standartlara göre ölçümlerimizi gerçekleştirmek, güvenilirliği sürekli sağlanan sonuçlar sunmayı,
• Akreditasyon kapsamındaki test ve ölçümlerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek sürekli artan kalitede hizmet vermeyi,
• Güvenilir sonuçlar verebilmek için TS EN ISO/IEC 17025 Standardı temelinde hazırlanmış olan yönetim sistemi esaslarını tüm personelin katılımı ile etkin bir şekilde uygulamayı,
• TS EN ISO/IEC 17025 Standardının şartlarını bilen ve uygulayan, dokümantasyonu doğru kullanan, yeterli, yetkin ve güvenilir personel ile hizmet vermeyi,
• Personele sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak, kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamayı,
• Hizmetin; doğru, tarafsız, çabuk ve güvenilir bir şekilde, müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine sadık kalarak, verilmesini sağlamayı,
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tarafımıza verdiği 152 numaralı izin belgesi ile kapsamımızdaki deneyleri ulusal, uluslararası standartlara uygun, deneylerle ilgili eğitime gereken önemi vererek sürdürmeyi,
BEYAN VE TAAHHÜT EDERİZ.